Ring för en kostnadsfri offert! 073-683 53 82 info@samstad.se

Arbetsmiljöpolicy

Vi Bidrar med omtanke till din hemmiljö, ditt företag och vår miljö. Sam Städ AB
vill göra skäl för sitt namn. Vi strävar efter att få in Miljömedvetenhet i allt vi gör.
Bra Miljöval – är ett av företagets verktyg för att nå ett samhälle i balans med
naturen. Med hjälp av miljömärkningen kan du välja de produkter som är minst skadliga för miljön.
Med det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar vi i följande steg: Främjande/
förebyggande – innan något hänt
Rådgivande – då något är på väg att hända
Behandlande – då något hänt

Städmetod och miljö
Sam Städ AB tillämpar olika städmetoder beroende på material och strävar alltid
efter bästa miljöval. Vi använder oss av miljömärkta städkemikalier, städredskap
och energisnåla städmaskiner. Lokalvården utgör en viktig del för trivseln i
lokalerna och hemmet.
Kvalitets- och miljöpolicy
Sam Städ AB är ett företag inom lokalvård vars ambition är att hela tiden
utvecklas. Vi har undan för undan lagt till tjänster för att kunna erbjuda kunden
ett komplett servicepaket.
Målsättningen är att expandera inom alla våra tjänsteområden samtidigt som vi
vill bevara familjeföretagskulturen.
Kvalitet handlar om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar. Detta
levererar vi genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal
som ingåtts. Därför är kontroll och dokumentation, bland annat i form av
kvalitetsundersökningar och rapportering av avvikelser, viktiga. Detta sker bland
annat genom:
* Löpande kvalitetsuppföljningar och miljöbesiktningar – genomförs av
arbetsledning eller kvalitets-och miljöansvarig tillsammans med kundens
representant. Innebär bland annat en generell översyn av genomfört uppdrag.
* Rapportering av avvikelser – ett av underlagen för ständiga förbättringar.
* Återkommande systematiska revisioner.
* Regelbundna kundundersökningar – vi genomför kundenkäter och håller oss
informerade om vad som händer hos våra kunder så att vi alltid kan utveckla och
förbättra våra tjänster om kundens behov förändras.
Grunden för allt framgångsrikt kvalitetsarbete är medarbetare som är
kompetenta, trivs och är motiverade. Därför ser vi till att de har den information
och de resurser som behöver för att de ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på
ett bra sätt.
Vi uppmuntrar också våra medarbetare att komma med förslag till förbättringar
genom interna möten, personalinformation samt uppföljnings- och
utvecklingssamtal. Nöjda, motiverade och engagerade medarbetare ger
tillfredsställda kunder.
Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder,
anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. För att
möjliggöra detta använder vi i största möjliga utsträckning miljömärkta medel

samtidigt som vi arbetar med städmetoder som minimerar användning av vatten
och rengöringsmedel. Naturligtvis följer vi gällande miljölagar och föreskrifter.
Sam Städ AB – En ren värld, din värld
Sam Städ AB
Sami Mechergui, VD

Städtjänster

 

Privatperson

När du anlitar Sam Städfirma kan du stryka städning från din lista över hemsysslor. Låt oss ta hand om städningen medans du kan lägga tid på annat.

Företag

När du anlitar Sam Städfirma kan du stryka städning från din lista över hemsysslor. Låt oss ta hand om städningen medans du kan lägga tid på annat.